Kern Coaching Online

Persoonlijk Energiemanagement door hartcoherentie

“A change of heart changes everything”

Persoonlijk Energiemanagement is een traject gericht op het optimaal beheren van de eigen energie met gebruikmaking van geavanceerde cardiologische software. Het betekent dat je leert je eigen energie te genereren en deze energie te beheren en effectief te richten op een doel van je keuze. Persoonlijk energiemanagement is een vorm van zelfmanagement dat je in staat stelt om meester te zijn over je bronnen van vitaliteit en creativiteit, zowel op je werk als in je privé-leven.

Efficiënt Energiebeheer – het Stress Reductie Programma

Stress ontstaat vanuit het onvermogen om met een echte, of bedachte bedreiging om te gaan en dit resulteert in een aantal aanpassingen in het lichaam die kort gezegd, energie kosten. De energiebalans van ons lichaam is onze eigen verantwoordelijkheid. Bewustwording wat energie kost en wat energie oplevert is een belangrijk persoonlijk aandachtsgebied. Volgens de natuurkundige wetten wordt energie niet geschapen of vernietigd, maar verandert het van vorm. Het is daarom belangrijk ervoor te zorgen dat je weet in hoeverre jouw houding, emoties, gedachten en invullingen bijdragen aan je energiebalans: de intelligentie van je hart kan je hierbij helpen.

Gezondheid en welzijn

Onderzoeken aan onder meer Harvard University en het HeartMath Instituut in de Verenigde Staten, wijzen uit dat het elektromagnetisch veld van het hart vele malen sterker is dan dat van de hersenen. In die zin is het hart het belangrijkste krachtcentrum van de mens. Bij emoties als frustratie en woede geeft het hart een signaal om adrenaline en cortisol aan te maken. Cortisol is het belangrijkste stress- en verouderingshormoon van het lichaam. Als het hart een positieve emotie beleeft als plezier of waardering maakt het lichaam het DHEA-hormoon aan, het belangrijkste verjongingshormoon. Als het lichaam gedurende lange tijd adrenaline en cortisol aanmaakt kan dit leiden tot burn-out verschijnselen. Het is dus van belang om de aanmaak van cortisol te verminderen en die van DHEA zoveel mogelijk te verhogen. Dit is het geval als de coherentie van het ritme van de hartslag toeneemt. Een coherent hartritme ziet er rustig uit, en heeft een optimale samenhang met het brein. Dit veroorzaakt direct een reactie op neuraal en biochemisch gebied, dat letterlijk een harmoniserend effect heeft op alle organen van het lichaam en het immuunsysteem en dus welzijn tot gevolg heeft.

Inhoud Stress Reductie Programma

Het Stress Reductie Programma leert je je energie te beheren en stress te verminderen. Je krijgt een lesboek met de oefeningen van de lessen, en noteert hierin je aantekeningen, vragen, opdrachten en behaalde resultaten. Het programma omvat 6 lessen met de volgende inhoud:

  • Les 1. Je bepaalt je persoonlijke doelen. Vervolgens breng je je stressbronnen in kaart en onderzoek je je gevoelens en emoties. Je krijgt inzicht in welke emoties effectief zijn (energie opleveren) en welke ineffectief (energie kosten). In de tussenliggende periode observeer je je emoties en je benoemt je stressgehalte per dag, met de stressbron.
  • Les 2. Je oefent de Neutral techniek en leert deze toepassen om de negatieve gevolgen van stress te verminderen. Thuis oefen je regelmatig met het installeren van dit neutrale platform en blijft bezig met je emoties en stress(bronnen) te observeren.
  • Les 3. De kracht van positief voelen : de Quick Coherence techniek. Dit houdt in dat je leert je aandacht naar je hart te verleggen, de hartademhaling toe te passen en hartgevoelens op te roepen. Dit oefen je regelmatig thuis.
  • Les 4. Je oefent aanhoudende coherentie: de Heart Lock-in Techniek. Door middel van het computerprogramma zie je het effect van deze techniek. Positieve gevoelens, zoals waardering, creëren harmonie en een vloeiend coherent hart ritme. Thuis pas je deze nieuwe techniek toe en beschrijft de veranderingen die deze toepassing teweegbrengt.
  • Les 5. Coherent denken: de Freeze-Frame Techniek. Je oefent met de Freeze Frame 5 stappen methode en ervaart wat dit doet met een stressvolle situatie. Je leert coherent te luisteren: Neem een neutrale positie in in je hart, waardeer de spreker, en luister naar de essentie. Tussendoor oefen je met alle gebruikte technieken.
  • Les 6. Terugblik en persoonlijk actieplan. Je evalueert je vooruitgang, de behaalde voordelen en de persoonlijke doelen en bepaalt welke uitdagingen er nog liggen en welk actieplan je hiervoor wilt maken.

Deelnemers melden dat deze coherentie training, de betere samenwerking tussen hart en brein, en het toegenomen inzicht in stressbronnen en alternatieve manieren om hiermee om te gaan, hun stressniveau significant verlaagd hebben.

Door meer vanuit je hart te leven kun je ervaren dat je perspectieven zich verbreden en je creativiteit en intuïtieve vermogens toenemen. Dit heeft tot gevolg dat de kwaliteit van je besluitvorming toeneemt.

Er wordt gebruik gemaakt van moderne cardiologische software met eigen biofeedback-mechanismen. Het is deze meetbaarheid en zichtbaarheid van de effecten van emoties en gedachten, die het inzicht en de motivatie opleveren om veranderingen aan te brengen. Juist omdat stressfactoren en energie zo persoonlijk zijn, is het belangrijk je bewust te worden van wat voor jou wel en niet werkt en hier nieuwe keuzes in te maken.

Praktische informatie

Doel van het traject is stress te verminderen en welzijn te bevorderen. Het Stress Reductie Programma wordt aangeboden als individueel traject van 6 sessies, voorafgegaan door een intakegesprek waarin doelen worden bepaald. Prijs op aanvraag.

De technieken waar dit Stress Reductie Programma op gebaseerd is, zijn ontleend aan producten van het HeartMath Instituut. Loes Vrolijk heeft een licentie als 1:1 Provider (Voor meer informatie en wetenschappelijke onderbouwing: zie www.heartmath.com en http://www.heartmathbenelux.com).

 

‘Vaarwel’, zei de vos. ‘Dit is mijn geheim,
het is heel eenvoudig:
alleen met het hart kun je goed zien.
Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar.’
”Voor de ogen is het wezenlijke onzichtbaar’,
herhaalde de kleine prins, om het goed te onthouden.

Uit: De Kleine Prins van Antoine de Saint-Exupery

 

Nieuwsbrief Nog geen abonnee? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief met tips.


Get Adobe Flash player Plugin by wpburn.com wordpress themes